Stichting Achter de Regenboog

Weekenden

Kinderweekenden

De kinderweekenden zijn voor kinderen van 6 tot 18 jaar. In groepjes van 4 tot 7 met  leeftijdgenoten - onder deskundige begeleiding -  worden serieuze bezigheden afgewisseld met andere activiteiten zoals gezamenlijk spel, voorlezen, voetballen, toneelspelen of wandelen. Parallel aan het kinder-weekend kunnen de ouders en verzorgers meedoen aan het ouderprogramma op zondag. Dit programma is op een andere locatie en accentueert de opvoedersrol in verliessituaties. Ouders en verzorgers krijgen informatie over kinderen en rouw, maken kennis met enkele werkvormen die in het kinderprogramma zitten en er is ruimte voor specifieke vragen. Een half jaar na het weekend kunnen alle betrokkenen elkaar ontmoeten op de terugkomdag. Ook hier kunnen weer ervaringen en emoties worden uitgewisseld.

Hoe gaat het op een kinderweekend? Bekijk het in deze film (opent in nieuw venster):


of kijk wat deze meiden vertellen over hun kinderweekend:

 
 

Direct aanmelden

 

Gezinsweekenden

De stichting organiseert sinds een aantal jaar ook gezinsweekenden voor gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar die in het gezin een verlies door de dood hebben meegemaakt. Het doel van een gezinsweekend is net als bij andere vormen van lotgenotencontact dat kinderen, jongeren en de ouders of opvoeders elkaar ontmoeten als lotgenoten. Het gezin als systeem staat centraal in dit weekend. In groepen van ongeveer zes leeftijdsgenoten delen de kinderen op verschillende manieren het verlies met elkaar. Ook de ouders delen met elkaar ervaringen. In het programma voor de ouders staat de rol als opvoeder en hoofd van het gezin in verliessituaties centraal. Sommige programmaonderdelen zijn met kinderen en ouders samen. Ook na een gezinsweekend wordt een terugkomdag georganiseerd na een half jaar.

Direct aanmelden 

Informatie

Voor wie?: De lotgenotenweekenden en –dagen zijn voor kinderen van 6 tot 18 jaar die een verlies in het gezin of de nabije omgeving hebben meegemaakt en hier graag met lotgenoten over willen praten. 

Begeleiding: De weekenden worden begeleid door opgeleide vrijwilligers en gecoördineerd door rouwprofessionals, allen met een ruime ervaring in het professioneel werken met kinderen in rouw. 

Wanneer?

Houd onze facebook pagina en de nieuwspagina op deze website in de gaten voor de nieuwe data. We streven naar één weekend per regio per jaar. Aanmelden mag op ieder moment, ook wanneer er nog geen weekend is gepland.

Aanmelden

U kunt zich hier online aanmelden voor de lotgenotenweekenden. Hierbij kunt u uw regio-voorkeur aangeven. Daarnaast kunt u aangeven of u voor het gezinsweekend dan wel het kinderweekend kiest. Bij twijfel kiest u beiden. U kunt zich op ieder moment aanmelden, dus ook wanneer er geen weekenden zijn aangekondigd. 

De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. De stichting neemt ongeveer twee maanden van te voren contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek indien uw kind geplaatst kan worden. Het intakegesprek vindt plaats door een professionele rouwtherapeut. Het kan voorkomen dat een kind later is opgegeven, eerder aan de beurt komt, omdat het past in een leeftijdsgroep die in dat weekend onvoldoende bezet is. Ongeveer 3 weken voor het weekend ontvangt u alle informatie, het programma en wat er meegenomen moet worden. De inschrijving is pas definitief na een positieve beslissing vanuit het intakegesprek.