Stichting Achter de Regenboog

Steunen

Steun ons!

Stichting Achter de Regenboog wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van bijdragen uit giften, donaties, sponsoring en fondsenwerving.

Om onze ambities te kunnen blijven waarmaken, is financiële ondersteuning voor ons van het allergrootste belang. Uw financiële steun wordt bijna volledig aan directe activiteiten voor kinderen en jongeren besteed. Dit omdat de stichting lage vaste kosten heeft vanwege het feit dat we een vrijwilligersorganisatie zijn, we werken met digitale middelen en vanuit een virtueel kantoor.

Wij streven ernaar om jaarlijks 3 tot 5 lotgenotendagen of -weekenden te kunnen realiseren, om met onze informatieve website een breed publiek te blijven trekken, om met ons FORUM een levendige, veilige digitale omgeving te bieden voor kinderen en jongeren en om via onze telefonische informatie en advieslijn laagdrempelige adviezen te kunnen blijven verstrekken aan eenieder die daar behoefte aan heeft.

Wij zijn ons er dagelijks van bewust dat wij ons werk alleen kunnen doen dankzij de vele mensen en organisaties die ons steunen. Momenteel bereiken wij ongeveer 70% van alle kinderen en jongeren die zich opgeven voor een van onze lotgenotencontact-activiteiten. Daarnaast weten velen onze website te vinden voor hun vragen, bellen mensen frequent onze informatie- en advies lijn en hebben vele lotgenoten digitaal contact met elkaar middels ons forum. Mooie resultaten maar nog altijd niet genoeg. Uw bijdrage – klein of groot – is daarom van wezenlijk belang zodat wij meer kinderen kunnen bereiken. Steun ons!

Doneren

Donateurs zijn van het allergrootste belang om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Van klein tot groot, van eenmalig tot maandelijks. Alle bijdragen zijn welkom!

Als u als organisatie, bedrijf, instelling vanuit uw maatschappelijk verantwoord ondernemen doelstellingen wilt doneren, kan dat uiteraard. Wij helpen u om uw donatie concreet invulling en te ondersteunen m.b.t. publiciteit.

Via onze online donatiemodule kunt u eenvoudig doneren. U kunt ons ook machtigen voor een vaste bijdrage.

  1. Ik doe graag een eenmalige donatie*
  2. Ik machtig Stichting Achter de Regenboog voor een vaste bijdrage

* Via de online donatiemodule is het alleen mogelijk om minimaal € 10 te doneren.

Uiteraard zijn alle donaties, ook kleiner dan € 10, van harte welkom. Deze kun u overmaken naar NL54INGB0005557536, t.n.v .Stichting Achter de Regenboog in Utrecht. Alvast hartelijk dank!

Vrijwilliger worden

Stichting Achter de Regenboog is een professionele vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers maken door velerlei bijdragen het werk landelijk en regionaal mogelijk. Wat kun je bijvoorbeeld doen?

  • aansluiten bij een steunpunt in je eigen regio
  • beantwoorden van vragen en geven van advies via de telefonische informatie & advies lijn
  • het zijn van ‘online’ adviseur op ons interactieve jongerenforum
  • ondersteunen van de landelijke stichting bij fondsenwerving en sponsoring
  • ondersteunen van de landelijke stichting bij de diverse dagelijkse coördinerende activiteiten en werkzaamheden zoals coördinatie lotgenotencontact, communicatie etc
  • zitting nemen in het bestuur, een commissie of werkgroep

Waar moet je als vrijwilliger aan voldoen?

Om de kwaliteit van onze werkzaamheden te kunnen waarborgen, maken we vooraf afspraken over inzet en voorwaarden. Zo vragen we voor vrijwilligers een VOG-verklaring aan en wonen vrijwilligers trainingen bij. Afhankelijk van de achtergrond van de vrijwilliger en de beoogde werkzaamheden is dat bijvoorbeeld een training over kinderen en rouw voor het bemensen van de telefonische Informatie & advieslijn of het ondersteunen van een lotgenotenweekend. 

Hoe kan ik kennismaken met de stichting en haar vrijwilligerswerk?

Met enige regelmaat organiseert Stichting Achter de Regenboog een introductie voor nieuwe vrijwilligers. We zijn vooral op zoek naar scholieren/studenten/zzp-ers die hun communicatieve/marketing- vaardigheden of administratieve/organiserende kwaliteiten willen inzetten en vergroten. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Schrijf dan een email met motivatie en achtergrond en stuur 'm naar de stichting Achter de Regenboog.