Stichting Achter de Regenboog

Regio's

Regio Noord

Regionaal Steunpunt Noord

info@adrnoord.nl

Jacobien van der Laan
06 - 5118 66 54  

Anthonie van Hemmen
06 - 5375 11 36

Trijnie Tuhumena
06 - 2002 41 16

website facebook

Regio West

Regionaal Steunpunt West

Carine Kappeyne van de Coppello
023 - 542 80 86 - Steunpunt@achterderegenboogwest.nl

Leoniek van der Maarel
06 - 2180 76 53 - leoniekvandermaarel@gmail.com 

website facebook

Regio Oost

Regionaal Steunpunt Oost

Ilja Geensen 
06 - 4022 69 45 - info@rouwpraktijkbrasa.nl 

facebook

Regio Zuid

Regionaal Steunpunt Zuid

Paul de Kok 
paul@achterderegenboog.nl 

facebook