Stichting Achter de Regenboog

Organisatie

Stichting Achter de Regenboog is een landelijke vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten, een informatie- en advies centrum en een virtueel kantoor. De stichting bestaat uit 3 bestuursleden en zo'n 130 vrijwilligers. Achter de Regenboog heeft geen personeel in dienst. Achter de Regenboog is geheel afhankelijk van giften en donaties.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Rembert Oldenboom (voorzitter)
  • Ben Gorter (secretaris)
  • Leoniek Breekveldt-Stordiau (plaatsvervangend penningmeester)

Vrijwilligers

Achter de Regenboog wordt gedragen door haar nu ongeveer 130 vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werk geen vergoeding, buiten een reiskosten- en onkostenvergoeding. Achter de Regenboog heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers - ook zij ontvangen enkel een onkosten- en reiskostenvergoeding. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Voor specifieke taken wordt externe expertise ingehuurd.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2017-2018.