Stichting Achter de Regenboog

Missie

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Ieder jaar hebben zo'n 8.000 kinderen te maken met het verlies van een van hun ouders of een broertje/zusje (gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). Voor een groot deel van de kinderen is de opvang door de directe omgeving voldoende, ongeveer een kwart heeft meer steun nodig. Bij kinderen die een ouder verliezen is dit percentage hoger.

Begeleiding bij verliesverwerking van kinderen en jongeren is in Nederland flink in ontwikkeling. Toch zijn landelijke ontwikkeling van kennis, begeleidingsmethodieken en voorlichtingsmateriaal, het organiseren van groepsactiviteiten voor kinderen en zonodig verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners nog steeds essentieel om de kwaliteit van deze begeleiding te waarborgen.

Er is nog steeds veel behoefte aan ondersteuning en lotgenotencontact van kinderen en jongeren die verlies door de dood geen plek in hun leven hebben kunnen geven en daardoor met problemen in hun functioneren kampen.