Stichting Achter de Regenboog

Kom in actie

Gelukkig zijn er veel mensen die Stichting Achter de Regenboog willen ondersteunen met het organiseren van een actie.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw actie altijd bij ons aan te melden via penningmeester@achterderegenboog.nl . U krijgt dan een persoonlijke referentiecode die u later kunt gebruiken voor het overmaken van de donatie.

Ook kunnen we u mogelijk ondersteunen met tips, digitale materialen, ons logo, vermelding op onze site en in onze nieuwsbrief.

Hieronder treft u een overzicht van recent gerealiseerde en lopende acties.

  • Verkoop boekje
  • Sponsorloop
  • Verjaardagsgeld inzameling
  • Kerkcollecte
  • Veiling van zelf gemaakte kunstwerken
  • Benefiet Galafeest

Voor alle niet aangemelde acties kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Achter de Regenboog ondersteunt geen huis aan huis collectes. Wordt er toch voor Achter de Regenboog gecollecteerd, belt u dan de politie via 0900-8844.