Stichting Achter de Regenboog

Geschiedenis

Stichting Achter de Regenboog is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners zagen daar dat kinderen en jongeren grote behoefte hebben aan steun en aandacht bij hun rouwverwerking. Deze inzichten leidden tot het opzetten van vormen van groepsbegeleiding voor kinderen met verlieservaringen.

Initiatiefneemster Karaleela Oderkerk besloot naar aanleiding van contacten met deze Engelse Hospices om ook in Nederland met professioneel begeleide activiteiten te beginnen. Activiteiten waarin aan kinderen en jongeren de ruimte wordt geboden om over hun ervaringen te praten.

In het voorjaar van 1993 ging in de regio Utrecht de eerste verliesverwerkingsgroep voor kinderen van start. Hoewel in het begin weinig bekendheid aan de activiteiten werd gegeven, was al na een half jaar duidelijk dat er een eigen organisatie nodig was om op een professionele manier aan de snelgroeiende vraag om hulp tegemoet te kunnen komen. Om die reden werd in augustus 1993 Stichting Achter de Regenboog opgericht. Het eerste Achter de Regenboog kinderweekend vond in 1994 plaats.

De stichting is dankzij de inspiratie en de inzet van Karaleela Oderkerk (tot 1997) en de ondersteuning van vele vrijwilligers en rouwprofessionals enorm gegroeid. Bij de oprichting in 1993 werkten er een tiental vrijwilligers voor de stichting. Ondertussen zijn het er zo'n 100!

Stichting Achter de Regenboog heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een landelijk en regionaal werkende professionele vrijwilligersorganisatie. Het beroep dat op de stichting wordt gedaan, is de afgelopen jaren fors toegenomen.