Stichting Achter de Regenboog

Doneren

info@achterderegenboog.nl

Donateurs zijn van het allergrootste belang om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Van klein tot groot, van eenmalig tot maandelijks. Alle bijdragen zijn welkom!

Als u als organisatie, bedrijf, instelling vanuit uw maatschappelijk verantwoord ondernemen doelstellingen wilt doneren, kan dat uiteraard. Wij helpen u graag om uw donatie concreet invulling en te ondersteunen m.b.t. publiciteit.

Via onze online donatiemodule kunt u eenvoudig doneren. U kunt ons ook machtigen voor een vaste bijdrage.

  1. Ik doe graag een eenmalige donatie*
  2. Ik machtig Stichting Achter de Regenboog voor een vaste bijdrage

* Via de online donatiemodule is het alleen mogelijk om minimaal € 10 te doneren.

Uiteraard zijn alle donaties, ook kleiner dan € 10, van harte welkom. Deze kunt u overmaken naar NL54INGB0005557536,  t.n.v .Stichting Achter de Regenboog in Utrecht. Alvast hartelijk dank!

Notarieel schenken

Wilt u, zonder dat het meer kost, kinderen en jongeren ondersteunen? Dat kan via de, fiscaal aantrekkelijke, notariële akte. 

De overheid voert namelijk een fiscaal beleid dat het schenken aan goede doelen aanmoedigt. Voor een donatie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)- zoals Stichting Achter de Regenboog - hebt u het recht op aftrek van de belasting. Als u vijf jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt, betaalt de Belastingdienst tot 52% van de gift terug. Op deze manier kunt u met uw steun aan Stichting Achter de Regenboog, méér kinderen en jongeren ondersteunen bij het leren verwerken van het verlies van een dierbare.

Meer informatie over schenken vindt u op de site van de Belastingdienst. De penningmeester  kan uw vragen natuurlijk ook beantwoorden.

Testament

Wij vinden het bijzonder als mensen hun betrokkenheid bij ons werk tot uitdrukking brengen in hun nalatenschap. Wat u nalaat, is immers een uitdrukking van wat u in het leven werkelijk van waarde en betekenis vindt.  U kunt ons als erfgenaam op nemen in uw testament.

Speciale regeling belasting: voor Stichting Achter de Regenboog wordt geen belasting (successierechten) berekend over het bedrag dat aan ons wordt nagelaten.

Wij zijn namelijk door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN: 802252138

U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij ons komt. Onze transparantie status kunt u terugvinden op deze pagina bij geef.nl .

Notaris


De Notaris: een testament wordt altijd opgemaakt door een notaris. Hij of zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. De notaris vertelt u precies wat er nodig is om Stichting Achter de Regenboog in uw testament op te kunnen nemen. 

Meer weten? Voor algemene vragen over nalatenschappen kunt u contact opnemen met de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of kijken op notaris.nl. Voor doorverwijzing naar een notaris die nalatenschappen voor Stichting Achter de Regenboog in behandeling neemt, kunt u een mail sturen naar de penningmeester . U krijgt snel antwoord.