Stichting Achter de Regenboog

Organisatie

Stichting Achter de Regenboog is een landelijke vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten, een informatie- en advies centrum en een virtueel kantoor. De stichting bestaat uit 8 bestuursleden en zo'n 130 vrijwilligers. Achter de Regenboog heeft geen personeel in dienst. Achter de Regenboog is geheel afhankelijk van giften en donaties.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Rembert Oldenboom (voorzitter)
 • Shirley van der Maarel (secretaris)
 • Huub Voncken (penningmeester)
 • Carine Kappeyne van de Coppello (vice voorzitter)
 • Paul de Kok (algemeen bestuurslid)
 • Leoniek Breekveldt-Stordiau (algemeen bestuurslid)
 • Kay Schenmaker (algemeen bestuurslid)
 • Dicky Tamminga (algemeen bestuurslid)

Vrijwilligers

Achter de Regenboog wordt gedragen door haar nu ongeveer 130 vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werk geen vergoeding, buiten een reiskosten- en onkostenvergoeding. Achter de Regenboog heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers - ook zij ontvangen enkel een onkosten- en reiskostenvergoeding. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Voor specifieke taken wordt externe expertise ingehuurd.

Regionale Steunpunten

Regionaal wordt Stichting Achter de Regenboog vertegenwoordigd door zogenaamde ‘steunpunten’. Een groep vrijwilligers onder leiding van een of twee coördinatoren die, samen met een rouwprofessional, vooral het regionale lotgenotencontact en de voorlichting invulling geven. 

Hieronder staan de huidige regionale steunpunten.

 • Regionaal Steunpunt Noord (Groningen, Friesland en Drenthe)
 • Regionaal Steunpunt West  (Noord- en Zuid Holland en Utrecht)
 • Regionaal Steunpunt Zuid (Brabant, Zeeland en Limburg)
 • Regionaal Steunpunt Oost (Gelderland, Overijssel en Flevoland)

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2017-2018.