Stichting Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Laatste Nieuws

Data kinder-en gezinsweekenden 2014

Regio Noord: 24, 25 en 26 april 2015 informatie: info@adrnoord.nl  

Regio Zuid: 23, 24 en 25 januari 2015 informatie: hellentonglet@icloud.com 

De regio's organiseren een gezinsweekend.

Webinar Jongeren en Rouw

Op dinsdag 16 december spreekt Anita Witzier met Leoniek van der Maarel één van de rouwprofessionals van de Stichting Achter de Regenboog in een webinar. Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij het thema jongeren en rouw. Een voorbeeld van onderwerpen die aan bod komen tijdens het webinar:

  • Hoe verloopt het rouwproces?
  • Wat zijn de emotionele reacties van kinderen?
  • Hoe ga je als ouders of hulpverleners met deze reacties om?

Meer informatie klik hier.

Informatie & Advieslijn

Recent is het een en ander veranderd bij de Informatie- & Advieslijn. Het team van 14 vrijwilligers is jarenlang begeleid door Greetje van Treeck en Carinne Kappeyne van de Coppello. Mooie jaren waarin veel met elkaar gedeeld en geleerd is. Op 17 november hebben ze het stokje overgedragen aan Judith Capaan en Agnes Swijghuisen. Met deze verandering is er tijdens de intervisiedag een dag van verbinding en evaluatie geweest. Deze verbinding is onder de inspirerende leiding van Jacco Beentjes van Perpetuum  gedaan. Het team is nu beter in staat op elkaar in te spelen en zich efficiënter in te zetten. De Stichting Achter de Regenboog is Jacco dankbaar dat hij zich kosteloos heeft ingezet voor de Stichting.

Heel veel dank,

I&A team

Agnes en Judith 

Bijdragen en donaties

De afgelopen periode heeft de stichting weer verschillende donaties en bijdragen ontvangen:

Kiwanis Veenendaal, Stichting ondersteuning verliesverwerking, diaconie protestantse Gemeente Lelystad, nalatenschap van J.F. van den Braber, internationale orde der gemengde vrijmetselarij, de familie Schoenmaker, collecte van de kerk van het Martini Ziekenhuis en vele anderen! Heel veel dank. Hiermee kunnen we weer veel kinderen een fijne tijd bezorgen.

Meer nieuws